Mede­werkers

Fijn om te merken dat er zoveel interesse is om mee te werken aan De Klokkenluider van de Notre Dame. Op dit moment kunnen we geen nieuwe figuranten aanvaarden. 
Onze vaste medewerkers worden persoonlijk gecontacteerd van zodra we meer zicht hebben op de planning.

Productieteam Festivaria