Wettelijke bepalingen

Wettelijke bepalingen2018-12-18T14:13:14+00:00

PRETORIA VZW

Pretoria vzw werd opgericht in 2009 en treedt op als producent van de Festivaria-openluchtproducties. Alle facturatie en correspondentie verloopt via Pretoria vzw. Het bekendmaken van de openluchtproducties bij het grote publiek gebeurt onder de merknaam Festivaria.

Pretoria vzw, pa Donklaan 180, 9290 Berlare
[email protected] – www.festivaria.eu
BTW 809 539 234 – Ondernemingsnummer BE 0809 539 234
Bankrekeningnummer: 737-0267889-18 (IBAN BE50 7370 2678 8918 – BIC KREDBEBB)

PRIVACY

Uw gegevens worden voor marketingdoeleinden opgenomen in het adressenbestand van Pretoria vzw, Donklaan 180, 9290 Berlare. Op schriftelijk verzoek kan u desgewenst uw gegevens inzien, laten schrappen of wijzigen.

WETTELIJKE BEPALINGEN

Pretoria vzw (Donklaan 180, 9290 Berlare) is producent van de Festivaria openluchtproducties. Tickets zijn uitsluitend geldig op de dag en het uur vermeld op de voorzijde van het ticket. Enkel tickets aangekocht via de organisator zijn geldig. Namaak wordt gerechtelijk vervolgd. Tickets kunnen niet omgeruild of terugbetaald worden. Tickets mogen niet gebruikt worden voor om het even welke commerciële of publicitaire actie zonder toelating van de organisator. De persoonsgegevens die u opgeeft bij de aankoop van dit ticket kunnen later gebruikt worden voor commerciële doeleinden van de organisator. U kan op schriftelijk verzoek deze gegevens steeds inkijken, laten aanpassen of schrappen. De organisator behoudt zich het recht voor om voorstellingen uit te stellen naar een andere datum. De organisator is niet aansprakelijk bij eventuele schade of ongevallen, noch bij diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen zowel binnen als buiten het domein. Het is verboden foto-, film- of geluidsopnames te maken, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Op de tribune is het verboden te roken en zijn blikjes, flessen, scherpe voorwerpen, vuurwapens en alcohol niet toegelaten. Laatkomers worden pas bij de eerste geschikte onderbreking of tijdens de pauze door de tribunebegeleiders op de tribune gelaten.