Wettelijke bepalingen

Pretoria vzw

Pretoria vzw werd opgericht in 2009 en treedt op als producent van de Festivaria-openluchtproducties. Alle facturatie en correspondentie verloopt via Pretoria vzw. Het bekendmaken van de openluchtproducties bij het grote publiek gebeurt onder de merknaam Festivaria.

Pretoria vzw, pa Goudberg 14, 9290 Overmere
info@festivaria.eu – www.festivaria.eu
BTW 809 539 234 – Ondernemingsnummer BE 0809 539 234
Bankrekeningnummer: 737-0267889-18 (IBAN BE50 7370 2678 8918 – BIC KREDBEBB)

Wettelijke bepalingen

Pretoria vzw (Goudberg 14, 9290 Overmere) is producent van de Festivaria openluchtproducties. Tickets zijn uitsluitend geldig op de dag en het uur vermeld op de voorzijde van het ticket. Enkel tickets aangekocht via de organisator zijn geldig. Namaak wordt gerechtelijk vervolgd. Tickets kunnen niet omgeruild of terugbetaald worden. Tickets mogen niet gebruikt worden voor om het even welke commerciële of publicitaire actie zonder toelating van de organisator. De persoonsgegevens die u opgeeft bij de aankoop van dit ticket kunnen later gebruikt worden voor commerciële doeleinden van de organisator. U kan op schriftelijk verzoek deze gegevens steeds inkijken, laten aanpassen of schrappen. De organisator behoudt zich het recht voor om voorstellingen uit te stellen naar een andere datum. De organisator is niet aansprakelijk bij eventuele schade of ongevallen, noch bij diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen zowel binnen als buiten het domein. Het is verboden foto-, film- of geluidsopnames te maken, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Op de tribune is het verboden te roken en zijn alle dranken (ongeacht de verpakking), voedingswaren, scherpe voorwerpen en vuurwapens niet toegelaten. Laatkomers worden pas bij de eerste geschikte onderbreking door de tribunebegeleiders op de tribune gelaten.

Privacy

Pretoria vzw, p/a Goudberg 14, 9290 Overmere, vindt de bescherming van uw privacy en uw gegevens heel belangrijk. Hieronder informeren we u over welke gegevens Pretoria vzw verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle heeft.

Verwerking persoonsgegevens

Pretoria vzw verwerkt en gebruikt persoonsgegevens om diensten te kunnen verlenen en aanbod en content te kunnen communiceren. Dit gaat om naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer. Ook houden wij bestelhistoriek bij en de eventuele kortingen die u ontving.

Uw gegevens worden bewaard tot 10 jaar na uw laatste ticketaankoop.

Pretoria vzw verzamelt persoonsgegevens op volgende manieren:

 1. Het gebruik van Cookies
  Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Door de cookies werkt de webshop voor tickets, wordt uw bestelling in het winkelmandje bijgehouden en herkent de computer u als klant bij een volgende bestelling.Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om uw surfgedrag op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. Weet wel dat bepaalde functionaliteiten van de website niet langer zullen werken als u de cookies uitschakelt.

  Pretoria vzw kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers en te onderzoeken via google analytics.

 2. Registratie via ticketaankoop
  Bij aankoop van een ticket worden uw gegevens geregistreerd. U geeft zelf deze gegevens in in het reservatieformulier. Velden als e-mailadres zijn verplicht als u voor e-ticket kiest. Deze gegevens worden bijgehouden in de CRM van het ticketsysteem. Uw mailadres wordt enkel gebruikt om de afhandeling van uw ticket te verzekeren en om u op de hoogte te houden van eventuele voortelling gerelateerde informatie. Ook kunnen wij u later nog informeren over gelijkaardige voorstelling. Wenst u de nieuwsbrief of het drukwerk te ontvangen, dan kan u tijdens uw ticketaankoop uw expliciete toestemming hiervoor geven door dat aan te vinken onder de gegevensregistratie.
 3. Registratie door uw expliciete toestemming
  Via de website en via info@festivaria.eu kan u zich inschrijven om ons drukwerk of om de nieuwsbrieven te ontvangen. Door u te registreren, geeft u ons expliciete toestemming om u op de hoogte te houden via het door u gekozen kanaal. U kan zich ten allen tijde weer uitschrijven of uw registratie wijzigen.
 4. Publieksbeelden
  Tijdens de voorstellingen is geregeld een sfeerfotograaf aanwezig. Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden op onze website en via social media. Dit gaat vooral om beelden van de acteurs en sfeerfoto’s van het publiek. Sporadisch kan u als toeschouwer wel herkenbaar zijn op een van de foto’s.

Pretoria vzw verwerkt persoonsgegevens met als doel:

 1. Gebruik van onze diensten (wettelijk: contractuele basis)
  Wanneer u zich aanmeldt om tickets aan te kopen vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van onze ticketingprovider of hun toeleveranciers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten te kunnen verstrekken. Een ticket voor een voorstelling is persoonlijk en gegevens zijn nodig voor:
  1. het afleveren van de tickets
  2. toegangscontrole
  3. bepaling van tarieven
  4. servicemailing voor en/of na uw bezoek
  5. contactname in geval van programmawijziging of annulatie
 2. Communicatie (wettelijk: gerechtvaardigd belang)
  Wanneer u e-mail of post naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.De door ons verzamelde gegevens worden gebruikt voor marktonderzoek en klantprofilering, om de informatie over onze producten en/of diensten relevanter te maken voor jou en om de publiciteit beter af te stemmen op je mogelijke interesses en behoeften. Occasioneel versturen wij dus e-mails of direct mailings met een aanbod voor voorstellingen die direct aansluiten bij een recent bezoek van onze klanten.

  Pretoria vzw kan enkel blijven bestaan als u als publiek tickets aankoopt voor de voorstellingen. Daarom is het voor ons een bestaansbelang u op de hoogte te houden van het programma. Vandaar dat wij gegevens gebruiken om nieuwe voorstellingen aan te kondigen via direct mailing, nieuwsbrieven, social media en verzending van drukwerk met de post.

 3. Marketing (wettelijk: toestemming)
  We versturen geregeld informatie over ons actuele programma, zowel op papier als elektronisch. Iedereen is vrij om zich hierop in- en uit te schrijven. Inschrijven kan via de website www.festivaria.eu, uitschrijven via info@festivaria.eu.

Derden

In geval van co-productie van voorstellingen kan Pretoria vzw occasioneel persoonsgegevens delen met één van haar partners, teneinde haar diensten te kunnen verstrekken. Dit kan gaan om gedeelde ticketverkoop, administratieve afhandelingen of gezamenlijke communicatie rond een concert.

Tickely/TicketMatic

De ticketverkoop van Pretoria vzw loopt via een extern ticketingbureau Tickely. Zij werken met het ticketingsysteem TicketMatic. Beide organisaties houden zich aan de regels zoals beschreven in de GDPR.

Tickely heeft inzage in de klantgegevens die bij aankoop van een ticket geregistreerd worden. Zij gebruiken deze klantgegevens enkel voor noodzakelijke dienstverlening, zoals het opsturen van tickets, terugbetalingen, het opvolgen van bestellingen of om u op de hoogte te brengen van wijzigingen.
TicketMatic maakt in geen geval gebruik van uw gegevens. Zij hebben enkel toegang tot ons verkoopdashboard om een vlotte werking van het systeem te garanderen.

Uw rechten als betrokkene

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Uw inschrijving voor de mailings is steeds aan te passen. U hebt ook de mogelijkheid om nooit meer gecontacteerd te worden. Dat kan u laten weten via info@festivaria.eu. Weet wel dat u in dat geval ook geen servicemails of andere e-mails meer ontvangt. Potentiële programmawijzigingen of andere nuttige informatie kunnen u hierdoor ontgaan.

Als u uw gegevens en orderhistoriek volledig wil wissen kan u hiervoor ook contact met ons opnemen. In dat geval verwijderen wij uw naam, e-mailadres en orderhistoriek uit onze systemen.

Vragen en feedback

We controleren geregeld of we aan deze privacyverklaring zoals opgesteld in de GDPR voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@festivaria.eu of 09 367 88 40.

Bij bezwaren, heeft u het recht klacht in te dienen bij de privacy commissie. We vragen u echter eerst met ons contact op te nemen. We gaan ervan uit dat we u op de juiste manier kunnen tegemoetkomen.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.